Frisse start

Column Almere Zaken editie september/oktober

Nu de zomervakantie alweer achter ons ligt is de tijd van terugkijken op het eerste halfjaar alweer voorbij. Toch doe ik dat graag nog even. Om daarna weer vol gas door te gaan. Vergelijk het met de Tour de France, tijdens de rustdag die er af en toe is. Ook dan kom je even op adem om daarna weer volle bak door te gaan.

Het eerste half jaar dus. Het jaar werd goed gestart met een geslaagde tuinbouwbijeenkomst in het KAF. Onder grote belangstelling van tuinbouwondernemers werd afgesproken dat de Tuinbouw de groene invulling van het Arboretum van de Floriade voor haar rekening gaat nemen. In het voorjaar zag de Floriade business club het levenslicht. In juni werd de eerste bijeenkomst gehouden en kon het 50e lid verwelkomt worden. Daarmee behoort de Floriade business club tot de snelst groeiende businessclub van Nederland. Het Floriade concept werd tegen de zomer afgerond en tijdens de open dag in juni gepresenteerd. De open dag werd voor het eerst op het op het eigen terrein georganiseerd. Ruim 4000 bezoekers waren zeer enthousiast over het gebodene. Tot slot werd ook in de maand juni door de Urban Greeners het Grow festival georganiseerd. Dit werd voor het eerst gehouden op het eiland Utopia. Het Grow festival was zeer geslaagd en werd door een vooraanstaand festivalblog uitgeroepen tot het coolste en hipste festival van Nederland.

Met een korte zomervakantie hebben we allemaal onze rustdag gehad en stappen we weer op de fiets om weer nieuwe hoogtepunten met elkaar te bereiken. Dat betekent dat we de werving van internationale steden deelnemers aan de Floriade ter hand gaan nemen. Daarnaast zijn we al in gesprek met commerciële partijen / sponsoren die ook een bijdrage willen leveren aan de Floriade. Vanaf het najaar start de aanplant van bomen en struiken door de Nederlandse Tuinbouw. Ik heb dit vaak Champions League materiaal genoemd. De start van die aanplant gaan we uiteraard vieren. Ook het tempo van de aanwas van nieuwe business club leden mag niet stilvallen. We zetten vanaf 1 september extra capaciteit in op de werving.

Handig dus die zomer om terug te blikken en vooruit te kijken. Rode draad is dat het tempo steeds verder omhoog geschroefd wordt. Dus weer aan de slag. Of zoals we dat in de tuinbouw altijd zeggen: de hand weer aan de ploeg!

AMBASSADEUR WORDEN, WAT KOST HET?

WORD AMBASSADEUR!