OVER DE FLORIADE BUSINESS CLUB

De Floriade Business Club is opgericht in het voorjaar van 2017. Het is een unieke netwerkorganisatie voor ambitieuze ondernemers, die niet alleen hun business willen laten groeien, maar die het ook belangrijk vinden om de wereld een beetje beter te maken. Gedreven ondernemers, die duurzaam en verantwoord (willen) ondernemen en graag een bijdrage leveren aan Floriade Expo 2022.

Actuele thema’s
De thema’s van deze Floriade – groen, voeding, energie en gezondheid – zijn actueler dan ooit. Alle ondernemers die zich bij de Floriade Business Club aansluiten, hebben met elkaar gemeen dat ze op een of andere manier betrokken zijn bij die thema’s.

Uniek netwerk
Aan de andere kant zijn de ambassadeurs ook zeer verschillend: ze variëren in grootte, zijn in diverse branches actief en komen niet alleen uit Almere, maar ook uit de rest van het land. Ze opereren nationaal, maar ook internationaal. Juist door die mix brengt de Floriade Business Club zeer interessante contacten teweeg. Zo bouw je aan een uniek netwerk, dat ook na de Floriade nog waardevol is.

Creëren ondernemersplatform Floriade Expo 2022
Wij willen zoveel mogelijk ondernemers bij Floriade Almere 2022 B.V. betrekken en een verbinding leggen tussen het lokale, regionale, nationale en internationale bedrijfsleven en Floriade Expo 2022. Dit maken wij mogelijk door Floriade Expo 2022 en Floriade Business Club bij onder andere netwerkbijeenkomsten, beurzen en brancheverenigingen te presenteren. Ook kunnen ondernemers zelf hun eigen netwerken en bijeenkomsten verbijzonderen, door Floriade Expo 2022 bij eigen relaties onder de aandacht te brengen tijdens diverse netwerkactiviteiten.

Door op deze wijze ambassadeurs van de Floriade Business Club en overige ondernemers te betrekken bij Floriade Almere 2022 B.V., kan tussen vele ondernemers kennis en ervaringen op het gebied van de wereldvraagstukken en de thema’s groen, voeding, energie en gezondheid uitgewisseld worden. Ondernemers kunnen hiermee op basis van gezamenlijke betrokkenheid, een impuls geven aan het verbeteren van de wereld!

Ben je geïnteresseerd in een presentatie over Floriade Expo 2022 of wil je je laten ondersteunen bij een presentatie voor je relaties tijdens netwerkactiviteiten, mail dan naar info@floriadebusinessclub.nl. We nemen contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken!

Download hier de brochure van de Floriade Business Club.

OVER FLORIADE EXPO 2022

Van april tot en met oktober 2022 is Almere het podium van Floriade Expo 2022. Met als overkoepelend motto ‘Growing Green Cities’ wil de Floriade bezoekers informeren en inspireren om groener en gezonder te leven in de groene stad van de toekomst.

Groene stad van de toekomst
Het Floriadeterrein wordt een ‘levend laboratorium’, waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast. Daarnaast laten wereldsteden zien hoe zij denken over gezond, duurzaam en groen leven in de stad.

Groene Stad Arboretum
Het groene hart van de expo wordt het arboretum. Een ‘levende bomen- en plantencatalogus’ met bomen, planten en struiken, die allemaal een bijdrage leveren aan een groene, gezonde stad. Bijvoorbeeld doordat ze de luchtkwaliteit verbeteren of voedsel leveren.

Attracties en evenementen
Op Floriade Expo 2022 komen verschillende groene attracties. Bovendien vinden er diverse inspirerende evenementen en festiviteiten plaats. De programmering moet zo aansprekend worden, dat bezoekers graag terugkomen.

Meer weten over Floriade Expo 2022?
Alle ins en outs van Floriade Expo 2022 lees je op www.floriade.nl.

Leverancier worden?
De organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 is volop in ontwikkeling. In de aanloop en tijdens het evenement hebben we tal van diensten en producten nodig. Voor een aantal producten/diensten geldt de procedure van aanbesteden. Wil jij met jouw organisatie meedingen in deze aanbestedingen? Ga naar https://www.floriade.nl/contact/leverancier-worden/

WORD AMBASSADEUR!